İran devriminin hikâyesi: Ayetullah Humeynî

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî'nin iktidardan uzaklaştırılmasına öncülük eden ve İran siyasetini yeniden şekillendiren Humeynî, geçtiğimiz yüzyılın en tartışmalı şahsiyetlerinden biriydi. Şiî çevrelerde efsaneleştirilen ve bir tür “aziz” mertebesine yükseltilen Humeynî'nin hayatı, Ortadoğu'nun yakın tarihinin kavranması açısından dikkatle incelenmesi ve bilinmesi gereken bir zaman dilimini kapsıyor.