İran komünistlerinin hikâyesi: Tudeh

İran'da, İngilizler tarafından işletilen petrol tesislerinde çalışan işçilerin köle standartlarındaki çalışma koşulları işçiler arasında 'sosyal demokrasi' düşüncesinin filizlenmesine neden oldu. Gitgide taraftar toplayan bu fikirlerin etkisiyle gelişen komünist oluşumlar İranlı komünistlerin bir araya gelerek Tudeh (Kitleler) Partisi kurmasıyla sonuçlandı. 'Gerici diktatörlüğe karşı özgürlükten yana tüm sınıf ve katmanların birleşik mücadelesi' sloganıyla resmî bir hüviyet kazanan partinin Pehlevi iktidarı sürecindeki faaliyetleri, 1953'te Muhammed Musaddık'ı iktidardan eden darbe karşısında tavrı, Şah'a karşı Humeyni'nin desteklenmesi, İran İslam Devrimi'nden sonra rakip görüğü sol grupların tasfiyesinde etkin rol alan partinin yeni rejimin son hedefi olarak tarih sahnesinden silinmesi; özetle İran komünistlerinin hikâyesi videomuzda.