Kahire'de bir şeyhülislam: Mustafa Sabri Efendi

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin hayat hikâyesi... Romanya, Yunanistan ve Hicaz'dan Mısır'a uzanan, ibretlerle hüzünlerin iç içe geçtiği bir yürüyüş...