Medrese sıralarından cepheye: Hûsîlik

Zeydiyye kaynaklı mutedil bir dinî hareket olarak yola çıkıp militan bir askerî harekete evrilen Hûsîlik, günümüzde İran'ın; Yemen'in demografisini ve iç dengelerini değiştirme hamlesinin aracına dönüşmüş durumda. Hareketin itikadî anlayışını ve düşünsel çerçevesini yeniden şekillendiren bu süreç, Zeydîlik bünyesinde bugün az sayıda kalmış mutedil unsurları da militanlaştırma tehlikesini içerisinde barındırıyor.