Mehdîlik Hareketi

Sudan'ın neredeyse tamamını etkisi altına alan, günümüzde de takipçileri bulunan Muhammed el-Mehdi önderliğindeki Mehdîlik Hareketi'nin küçük bir tarikattan, İngilizlere ve Osmanlı Devleti'ne kafa tutan, ve bu iki devleti de ağır yenilgiye uğratan güçlü bir yapıya dönüşme süreci...