Mısır'da bir ilim hazinesi: Muhammed Zâhid Kevserî

Göç etmek zorunda kaldığı Mısır'daki evinde birçok tanınmış öğrenci yetiştiren, fıkıh ve hadis ilmindeki yetkinliği onu tenkit edenlerce bile kabul edilen bir isim: 20. asrın en önemli alimlerinden Muhammed Zâhid Kevserî.