Mladi Müslimani

Genç Aliya ve arkadaşlarının İslâmi kimliklerini korumak ve savunmak için kurdukları, Bosna'ya birçok şair ve fikir adamı kazandıran ve Bosna'da İslami uyanışın en önemli lokomotifi olan hareket: Mladi Müslümani.