Öğrenciler Hareketi: Taliban

1996'da kurulan İslami Afganistan Emirliği altında 2001 yılına kadar Afganistanı yöneten Taliban, ABD'nin Afganistan müdahelesinden sonra gücünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Fakat 2006'dan sonra tekrar büyümüye başlayan ve kaybettiği gücünü tekrar kazanmaya başlayan hareket Afganistan'ın en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.