Şah'ın son tangosu

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî tarafından 1971 yılında çok büyük paralar harcanarak Persepolis kentinde düzenlenen “İran Şahlarının 2500'üncü Yıl Şenlikleri, yoksulluktan kıvranan İran halkının büyük tepkisine neden olmuştur. Şatafatıyla dünya gündeminde geniş yer tutan kutlamalar, Pehlevî'nin müsrif tutumunu şiddetle eleştiren, sürgündeki Rûhullah Humeynî'nin Pehlevî'yi devirecek olan halk hareketini başlatmasına da ortam hazırlamıştır.