Siyasetin koridorlarında bir dinî kurum: Ezher

Bünyesinde barındırdığı dinî ve siyasi nitelikleri itibariyle kuruluşundan bu yana sadece Mısır'ın değil, tüm Orta Doğu'nun en etkin kurumlarından biri olan Ezher'in toplumsal olaylardan siyasi konulara, pek çok olaya etkisi gün yüzüne çıkıyor. Bin yılı aşan bir geçmişe sahip olan bu önemli kurumun tarihsel arka planı, Ezher ulemasının siyasetle olan ilişkisi ve meşruiyeti tartışmaları videomuzda.