Tebliğ Cemaati

Dünyanın en kalabalık Müslüman örgütü olduğu düşünülen Tebliğ Cemaati, Müslümanları, Hintli misyonerlerin etkisinden uzaklaştırmak için kuruldu. Bidat ve hurafelere savaş açan cemaat, yüz yüze tebliğ yöntemini kullanır. Ehl-i sünnet olduğu sürece mezhep ayrımı yapmayan cemaatin, siyasî ve ideolojik bir tutumu yoktur.