Türk beldelerine seyahat

921'de, Abbâsî halifelerinden Muktedir-billah tarafından, bugünkü Rusya içlerinde yaşayan Volga Bulgarlarına elçi olarak gönderilen Arap diplomat ve tarihçi İbn Fadlan'ın gözlemleri…