Türklerin ata sporu: Çevgan


'Kralların Oyunu' olarak nam salmış, Firdevsî 'nin Şehnâmesi'nde geçen bir Türk sporu olan Çevgan, Türk ve İran coğrafyasından çıkıp, Çin, Arap ve Bizans topraklarına kadar yayılmıştır. Uygurların Çinlilere öğrettiği Çevgan, saray çevresinde elitlerin yaptığı bir spor haline gelir. Orta Anadolu'da da bilinen Çevgan, Yunus Emre'nin şiirlerinde dahi kendine yer bulmuştur. Yıllar geçer, Türk-İslam Devletleri'nin gerilemesiyle birlikte Çevgan gündemden düşmeye başlar. Ancak, işgalci İngiliz teğmenlerden Joseph Sherer'in, 1857 yılında Hint kabileleri arasında Çevgan oynandığını görmesi oyunun kaderini değiştirecektir.