İsrail yıkılsın diye dua eden Haredi Yahudileri

Bu Yahudiler, İsrail'e düşmanlar, hatta öyle ki 'kafir' olarak nitelendirdikleri siyonist rejimin yıkılması için dua ediyorlar... Haredi inancına sahip Yahudilere göre İsrail rejimi dindar olmak bir yana, günah üzere kurulu bir devlettir. Hiçbir meşruiyeti yoktur ve en kısa zamanda barışçıl bir şekilde yıkılması gerekir. Çünkü Mesih gelmeden bu topraklarda bir devlet kurmak dine göre yasaktır.
Anti-siyonistler her fırsatta Filistinlilerle beraber olduklarını, onların haklarını savunduklarını göstermeye çalışıyorlar.
İsrail devletinin meşruiyetini kabul etmeyen Haredi Yahudileri, askere gitmedikleri gibi vergi de vermiyorlar ve kimlik taşımıyorlar.
İsrail'in dinî sembolleri sömüren ve kötü amaçlarına alet eden tamamen 'kâfir' bir yapı olduğunu söyleyen anti siyonistleri siz daha önce duymuş muydunuz?