Netanyahu'nun bahsettiği Amalek kavmi hakkında bilinmesi gerekenler

'Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme.
Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” Samuel 15:3
Bu sözlerin muhatabı artık Tevrat'taki Amalek halkı değil, Filistinliler.
Netanyahu, geçtiğimiz gün İsrail askerlerine yaptığı konuşmada 'Amaleklilerin sana yaptıklarını hatırla' diyerek katliamını dini zeminde meşru hale getirmek için ikinci adımını attı.
Keza Yeşaya'nın kehaneti sözü de basamağın ilk adımıydı.
Kehanetlerde yine çocuk kadın gözetilmeksizin, İsrailoğullarına karşı çıkan herkesin katledilmesi emrediliyordu.
Amalekliler, milattan önce 10. yüzyıllarda Yemen'den Suriye ve Irak sınırına kadar hakimiyeti olan bir Arap topluluğuydu.
Rivayete göre İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Amaleklilerin saldırısına uğramıştı.
İsrailoğulları, daha sonra Yehoşua'nın komutasındaki bir ordu ile bunları kısmî bir bozguna uğratmış, ancak ortadan kaldıramamışlardı.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı da bu nedenle İsrail tarafınca Amaleklilerin yaptıklarına benzetiliyor.
Ve son olarak şu an Amaleklilerin yerini Filistinlilerin aldığını yine Tevrat'taki bu ifadeden görebiliyoruz:
“Eller Rab'bin tahtına doğru kaldırıldı” dedi, “RAB kuşaklar boyunca Amalekliler'e karşı savaşacak!”