Sonsuzlardan gelen ışık parıltıları

Yıldızların, yok oluşla başlayan var oluşların hikayesi 🌟