Yasaklanan tarihi deney: Dil yoksunluğu

Kimseyle iletişim kurmadan, konuşmadan büyütülsek ne gelirdi başımıza?