Hatay Fransa'ya rağmen nasıl Türkiye'ye katıldı?

Milletler Cemiyeti'nin Fransa'ya teslim ettiği Hatay Türkiye'ye nasıl bağlandı? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmasından sonra İngiliz, Yunan, İtalyan, Ermeni ve Fransızlar Anadolu'yu işgal etti. Fransızlar Maraş, Antep ve Urfa'da bozguna uğrayınca Ankara Antlaşması imzalandı. Buna göre Fransızlar bu üç ilden çekilecekti. Hatay ise İskenderun Sancağı ismiyle Fransız mandası olan Halep Devleti'ne bağlı ancak özerk bir Türk bölgesi olacaktı. 1925 yılında ise doğrudan Suriye'ye dahil edildi. Suriye'yi Fransa'ya teslim eden Milletler Cemiyeti Türkiye'nin Hatay için yaptığı başvuruyu kabul etti. Hatay böylece Fransa'nın Suriye mandasından 1938'de bağımsızlığını kazandı ve Hatay Devleti kuruldu. Bir yıl sonra Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldı. Fransa, İkinci Dünya Savaşı'na giderken Türkiye ile çatışmayı göze alamadığı için bu kararı kabul etmek zorunda kaldı. Günümüzde, Suriye Devleti'nin siyasileri de Hatay üzerinde hala emelleri olduklarını gösteriyor. 1980 yılından beri ise Hatay'da yabancılara mülk satışı yasak.