Hint istihbaratının Afrika’da ne işi var?

Casusluk ilk nerede peyda oldu bunu tam olarak bilemiyoruz fakat casusluğun kitabını ilk onlar yazdı. Kutsal kitapları Rig Veda'da binlerce yıl evvel konuyu önemsediklerini gösterdiler. 2300 yıl evvel ise neredeyse modern bir casusluk el kitabı gibi konuyu enine boyuna ele aldılar. Çanakya, namı diğer Kautilya, yeni bir imparatorluğun temellerinin atılışında iki kralın danışmanlığını yaparak önemli roller üstlenmiş ve birikimini Artaşastra kitabının birçok bölümüne yansıtmıştı. Türk-İslam hakimiyeti ve İngiliz sömürgesi döneminde kurumsal sürekliliği kesintiye uğrasa da ajan ve provokatör mizaç Hint toprağında yeniden dirilmek için 1947'deki bölünmeyi bekledi. Düşman kardeş Pakistan'a karşı verilen savaşlar dişli ve atılgan bir dış istihbaratı zorunlu kıldı. Efsanevi kurucusu Kao ile birlikte Araştırma ve Analiz Kanadı'nda yeniden ete kemiğe büründü. Doğrusu R&AW bir kanattan ziyade uzun bir kol ve sıkı bir yumruk işlevi gördü daima. Başta Pakistan'ın yanında yöresinde olmak üzere Afrika'dan Uzak Doğu'ya pek çok komplonun planlayıcısı ve icracısı oldu. Bu çalışmada kudret ve zaaflarıyla Hint istihbaratını ele aldık. Bu da Türkçede bir ilk.