İstanbul'u fetheden neden II. Mehmed oldu?

Asırlardır süren İstanbul seferleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Osmanlı padişahlarının en büyük hedefi, hayali bu muazzez şehri almaktı.

Yıldırım Beyazıd ve II. Murat 7 ayrı sefer düzenlemiş fakat sonuç alamamıştı. Varna ve Kosova savaşları Osmanlı için dönüm noktası olmuş, İstanbul'un önündeki engeller kalkmıştı.

Ve ardından II. Mehmed adında genç bir padişah bir kez daha tahta çıktı.II. Mehmed hangi kararla fethin yolunu açtı? O gün sur bölgesinde ne yaşandığını Altı Çizildi'de anlattık.