Soyot Türkleri nasıl kayboldu? Nazgül Kenzhetay araştırdı | Bir Tugan: Soyot Türkleri

Türklerin yoğun yaşadığı Sibirya'ya başlayan yolculuğumuzda, asimilasyon ve baskı sonucu az sayıda kalan Soyot Türklerinin izini bulduk.
Oldukça zorlu coğrafyada kendilerine has yaşam mücadelesi veren Soyot Türklerinin sayısı günümüzde 5000'i bile geçmiyor. Rusya'ya bağlı Buryatya'nın Okin bölgesinde yaşamaktalar.
Göktürk kağanlığından bu yana aynı coğrafyada yaşamaya devam eden Soyotlar, halen Sayan Dağlarının eteğinde yaşıyor. Onlar hakkındaki ilk yazılı kaynak XVII. asra ait. Geleneksel geçim kaynakları geyikçilik ve avcılık.
Zamanla Soyotlar, Buryatlarla karışarak kendi medeniyetlerinin ve geleneklerinin bir kısmını kaybettiler. Dini inanışları Şamanizm ve Budizm. Okin bölgesi Türk ve Moğol medeniyetinin kesiştiği bir yer. Soyotlar dış dünyadan kopuk, sadece kendilerine ait hayat tarzları çerçevesinde yaşamlarını sürdürdüler.

Onlar hakkında fazla bilgi bulunmamasına rağmen, Nazgül Kenzhetay ve Emin Karaçak, Soyot Türklerinin köyünü buldu ve eşsiz yaşam tarzlarını sizlere aktardı.