Toprak kirliliği tarımı nasıl etkileyecek?

Toprak kirliliği, yakın gelecekte hepimiz için problem olacak bir çevre sorunu. İnsanların tarım zehri kullanmasıyla, fabrika atıklarını doğaya bırakmasıyla ve radyoaktif artıkların toprağa saçılmasıyla daha kötüye giden bir çevre kirliliği.

Yer kabuğunu ve bitki örtüsünü tahrip ettiğimizde karşılaşacağımız en büyük problemlerden biri gıda krizi. Topraklarımız eski gücünü kaybettiğinde ise toprak erozyonu yaşanması kaçınılmaz. Bu kez de erozyonu önlemek ve gıda krizini çözmek için çare aramak durumundayız.

5 Yeşil Dakika'nın üçüncü bölümünde, altından daha değerli topraklarımızın kirlilik sorununu anlattık.