Türkler Sibirya ormanlarında nasıl yaşıyor? | Bir Tugan: Tofa Türkleri

'Kalın' anlamına gelen Tayga ormanlarının tam ortasında dünyadan uzak yaşamlarını sürdürüyorlar. Sayıları her zaman az olan Tofa Türkleri, kökenlerinin Çin Seddi'ne kadar ulaştığını iddia ediyorlar. 1930'a kadar 'Karagas' olarak adlandırılan bu boya, Sovyet idaresi tarafından kendilerine yeni bir etnonim verildi. Bu yıldan sonra ise 'Tofa/ Tofalar' adı verildi. Tofa Türklerinin kökeni hakkında ilgi çekici bir açıklama ise Eberhard'a ait. Eberhard; Tofaların, Orhun Abidelerinde isimleri geçen Tabgaçlar olduğunu iddia eder. Sayıları çok az kalan Tofa Türklerinin çoğu kısmı Sovyetlerin baskısı sonucu Rus tipi evlerde yaşamaya zorlanınca, hayatlarını kaybetti. Tofaların temel uğraşı alanı avcılık ve geyik besleyiciliği. Balık, samur, sincap, kızıl geyik ve dağ keçisi başlıca av hayvanları. Bunun dışında yerleşik düzene geçmeden önce toplayıcılık da temel uğraşı alanı olarak göze çarpar. Zorlu yolculuğun ardından Nazgül Kenzhetay ve Emin Karaçak Tofa Türklerinin bulunduğu yere ulaştı. Tofa Türklerinin yaşamlarını kayda geçirdi. Bir Tugan'ın en özel bölümü olan 3. bölümde Tofa Türklerini anlattık.