Ekonomide sessiz devrim

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadığı 2001 krizi sonrasında büyük bir dönüşüme sahne oldu. Mali disiplin, yapısal reformlar ve üretimi önceleyen programlarla Türkiye ekonomisinde hızlı bir büyüme ivmesi yakalandı.