Fiyatı artan ürünü alır mısınız?

Bir ürünün fiyatı hem artıyor hem de bu fiyat artışına rağmen aynı ürüne olan talep artıyorsa bu ilişki nasıl izah edilebilir?
Giffen paradoksu ile...
Talep kanuna göre bir malın fiyatı arttığında o malın talep edilen miktarı düşer.
Giffen mallarda bunun tam tersi bir durum yaşanır. Bu paradoksu anlamak için ilk önce 180 yıl geriye dönerek İrlanda'daki koşulları analiz edelim.