Kim bu paraları basanlar?

Son dönemde karşılaştığımız yeni ve ardışık serili paralar niçin basılıyor? Enflasyona neden oluyor mu?