Kirletmenin bedelini öde

Kirleten öder prensibine göre eğer kirletiyorsanız bedelini ödemelisiniz. Kirleten öder prensibi ilk kez OECD tarafından 1972'de çevreyi koruma amacıyla uygulandı. Prensibin altındaki düşünce, fabrikaların eylemlerinin bütün maliyetlerini üstlenmesi gerektiği.
Yani, kirlilik sonucu oluşan zararların üretimin maliyetine eklenmesi gerekiyor. Kirleten öder prensibi ,kirliliğe bir fiyat biçer ve bunun sorumluluğunu kirletene yükler. Köklü bir iktisadi etkinlik ilkesine dayanır.