Parayla saadet olur mu?

Matthew Killingsworth, Daniel Kahneman ve Barbara Mellers yaptıkları çalışmada, 'geliri arttıkça herkesin daha mutlu olmadığı' sonucuna vardı.