Dünyada bir ilk olan ulusal akıllı şehir mimarisi sistemini oluşturuyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Şehirler, insanoğlunun tüm birikimlerini barındıran çok özel yerleşim birimleridir. Mekâna atılan medeniyet tohumu, şehirlerde filizlenir ve dev bir çınar ağacına dönüşerek hem medeniyet birikimlerimizi yaşatır hem de geleceğe taşır.

Medeniyet değerlerimiz, kimliğimiz ve kültür hayatımız şehirle doğar, şehirle büyür ve şehirle yaşar. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında özel bir zaman tüneli görevini üstlenen şehirlerimiz, çağının çok ötesine, geleceğe hitap eder, kuşaklar arasında çok özel bağlar oluşturur. Bu açıdan gelecek nesilleri, kuşakları anlayan, kendini onlara anlatan şehirler kurmayı özel bir vazife olarak görüyoruz.

Şehircilik tarihimizden aldığımız güçle istisnasız tüm şehirlerimizin geleceğe hazırlıyor, şehirlerimizin gelecekteki muhtemel sorunlarının çözümünü bugünden yapıyoruz. Salgın dönemini derinden yaşadığımız şu dönemde; küresel iklim değişikliğine bağlı afetler, mülteci göçleri ve daha birçok muhtemel sorunun şehirlerimizi baskılamasına engel olacak tedbirleri bugünden alıyoruz. Şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusuna sadık kalarak merkezinde insan ve doğa olan daha yaşanabilir şehirleri özveriyle inşa ediyoruz. Sadece şehir değil, aynı zamanda yeni kuşaklarımıza gelecek inşa ediyoruz. Bu amaçla, Türkiye’nin ilk, dünyanın 4. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planımızı 2019 yılında ülkemiz kamuoyuyla paylaşarak, şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin startını verdik.

Tüm bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimizin paydaş olarak katılım sağladığı Akıllı Şehir uygulamalarını, bölgesel ve ulusal bir ölçekte gerçekleştirmek için, tüm illerimizin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz.

Her bir şehrimize Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturuyoruz. Nüfus artışına bağlı olarak yönetilmesi daha karmaşık ve zor olan şehirlerimizde başarılı bir şehircilik için veri sağlayacak dijital hizmetleri kuruyor, Akıllı Şehir mekanizmalarıyla hem hizmet bütünlüğü sağlıyor hem de ulusal çapta ortak dil oluşturuyoruz. Şehirlerimizin her biri için yaşanabilir şehir endeksi’ni oluşturuyoruz. Sıfır Atık uyumlu yapılar, akıllı ve yeşil binalar, yenilenebilir enerji çözümleri, millet bahçeleri, bisiklet yolları başta olmak üzere çevreye saygılı birçok projeyi akıllı şehircilik anlayışıyla yürütüyoruz. Ülkemizde 7 coğrafi bölgede akıllı şehir teknolojilerini üreten akıllı bölgeler ve Ar-Ge merkezleri kuruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile beraber İhtisaslaşmış Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kuruyoruz.

Akıllı Şehir alanında çalışan nitelikli insan kaynağı kapasitemizi arttırmak için öğrencilerimizi ve uzmanlarımızı destekliyoruz. Diğer yandan tüm belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak destekliyor onlar için yol haritaları belirliyoruz. Türkiye Akıllı Veri Bankası’nı kuruyor akıllı şehirler çerçevesinde elde ettiğimiz veya ürettiğimiz verileri yatırımcıların erişimine açık hale getiriyoruz.

Şehircilikte ülke ölçeğinde ortak standartları oluşturmak için dünyada bir ilk olan Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi sistemini oluşturuyoruz. Tüm yapı çalışmalarımızda ve projelerimizde; akıllı otomasyon sistemlerini kullanıyor, doğal malzemeleri seçiyor, rüzgâr, su ve güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor ve kendi elektriğini üreten sistemleri uyguluyoruz.

Akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli akıllı şehir uygulamaları hizmetlerini başlatıyoruz. Akıllı şehirlerimizde akıllı kavşaklar yapacağız. Bu sistemler; kavşaklarda bekleme sürelerini azaltarak yakıt tüketiminde yüzde 45, zamanda ise yüzde 30’lara varan tasarruf sağlıyor. Akıllı şehirler hem doğal kaynaklardan hem zamandan hem de emeğimizden tasarruf etmemize imkân sağlıyor. Bu projemizle evlerimiz, sokaklarımız, doğamız daha yaşanabilir olacak, kentleşmeden kaynaklı sorunlar en aza inecek.

Geleceğin Güçlü Şehirleri, marka şehirleri hedefiyle kadim şehirlerimizde gelenekle modernizmi harmanlayarak tüm değerleriyle birlikte geleceğe taşıyoruz. Türkiye’yi yeni dünyanın, değişen dünyanın merkez ülkesi yapacak olan akıllı şehirlerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”