Enflasyon ve fiyat istikrarı

Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ekonomisinin makro verileri içerisinde en problemli alan daima enflasyon oldu.

Türkiye uzun yıllar çift haneli ve hatta 3 haneli enflasyon oranlarıyla mücadele etti. Tek haneli rakamlara ancak 2004 sonrasında kavuşabildi. Siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle ekonomik istikrarın kaybolduğu 1990’lı yıllarda enflasyon da yüksek kalmaya devam etti. Kısa ömürlü hükümetler ve ardından gelen seçimlerle birlikte bu dönemlerde artan kamu harcamaları yurt içi talebi yüksek tuttu. Bu dönemde yurt içi tasarruflar azaldı, yurt içi talep artmış ve kaynak ihtiyacı sürekli dış borçlanmayla karşılandı.

Özellikle 1994’te döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş, maliyetleri de artırmış ve kamu kesimi fiyat ayarlamaları da gecikmeli olarak uygulandığı için o dönemde enflasyon yüzde 168 ile üç haneli rakamlara ulaştı. Bu dönemde hükümetler enflasyonu düşürmek için büyük çaba harcadılar ancak yaşanan siyasi kaoslar ve belirsizlikler uzun süre uygulanması gereken enflasyonla mücadele programlarının uygulanmasını güçleştirdi. 2001 krizi sonrasında uygulanan enflasyon hedeflemesi programıyla hedefler önceden duyuruldu.

TÜFE.
TÜFE.

2002 sonrasında sağlanan siyasi istikrar ekonomi politikalarındaki belirsizlikleri de büyük oranda ortadan kaldırdı. Bu dönemde kısa vadeli müdahaleci politikalardan vazgeçilip orta ve uzun vadeli ekonomi programları uygulandı. Hayata geçirilen programlar enflasyonu tek hanelere kadar indirmeyi başardı. Ancak son yıllarda yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi, kur saldırısı ve pandemi gibi gelişmelerle yaşanan TL’deki değer kayıpları Türkiye’nin enflasyonda elde ettiği istikrarın da bozulmasına yol açtı. Ancak bu yükselişler yine 2002 öncesiyle karşılaştırılamayacak seviyeler.