Mobilya ve ötesi

Arşiv.
Arşiv.

Mobilya tercihi işlevselliği, dayanıklılığı, tasarımı, kalitesi gibi özelliklerinin yanı sıra tüketicinin sosyo- ekonomik yapısı, yaşam tarzı, önem atfettiği değerler, beğenisi gibi pek çok durum hakkında markalara öngörü imkânı tanıyor.

AredaPiar Genel Müdürü Yusuf Akın.
AredaPiar Genel Müdürü Yusuf Akın.

Tüketicinin ait olduğu sosyo-ekonomik sınıftan, sahip olduğu karaktere, ait olduğu alt kültürden algıya kadar pek çok ekonomik, sosyal, psikolojik ve kişisel faktör mobilya tüketicisinin etkilendiği tercih faktörünün sınırlarını belirliyor. Bu durum markaların tüketiciye temas edeceği alanı belirlemesine olanak sağlamakla birlikte markaların tüketiciye temas etmek için derin bir iç görüye sahip olmasını zorunlu kılıyor. Toplumun içerisinden bulunduğu durumu yakından gözlemlemek, değişen dünya görüşünü ve toplumsal alışkanlıkları yakalamak markalar için bu süreçte dinamizm içerisinde marka kimliği ve algı stratejileri açısından dinamizme işaret ediyor.

Mobilya aslında bireyin sosyal dünyaya açılan bir kapısıdır. Sahip olduğu değerleri, düşünce yapısını, beğeni ve zevk karakteristiğini karşısındaki aktarım mekanizmasının önemli bir parçası. Benzer ya da farklı ekonomik statüdeki bireylerin zevk ve tercihlerini yansıttığı, birbirlerine psikolojik üstünlük sağlama araçlarından birisi. Bazen modern ve yenilikçi tasarımların uğrak adresi bazen de nostalji şemsiyesinde öze dönüşün adresi. Aslında bir mobilyadan ötesi…

Benim Markam bu ay mobilya ve ötesine ışık tutuyor. Tüketicinin mobilya ve markaya atfettiği öneme, satın alma tercihindeki rutin ve rutin dışı davranışlara, tüketicinin zihnindeki tasarım ve marka uyumuna temas ediyor. Modern ve klasik tasarım rekabetinde tüketicinin kendisini konumlandırma stratejisine, güven-beğeni-sadakat üçgeninden atfettiği değere anlam veriyor. Tüketicini nezdinde İstikbal’in değerine, Bellona ile Doğtaş, Kelebek ve Enza Home rekabetine yer veriyor. Benim Markam markaların birbirleri ile rekabetinin yanı sıra tüketicinin değişen dinamizmine ayak uydurabilme yeteneklerini geliştirme süreçlerine eşlik ediyor.