Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yalanlama

Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç'un açıkladığı borcun yanlış olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin es geçilerek bütün olumsuzlukların kendi yönetimlerinin üzerine yıkılmak istendiğini açıkladı.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç’un mali konular hakkında yaptığı konuşmalar üzerine bir açıklama yayınladı. Yıldırım, gerçek borcun 429 milyon avro olduğunu belirterek, "Ali Koç açıklamalarında 3 Temmuz kumpasını es geçti" dedi.

Aziz Yıldırım’ın yayınladığı açıklama şu şekilde:

  • "Gerek Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur.

3 TEMMUZ SÜRECİNİ ES GEÇTİ

  • Ali Koç, 24 Temmuz’da, ‘Camiaya Sesleniş’ adlı programın başında, Kulübümüzün, ‘3 Temmuz Kumpası’ nedeniyle 2012-2018 yılları arasında mali açıdan büyük darbe yemiş olduğunu, 2012 yılından başlayan ve sonrasında negatife doğru giden dönem zararların olduğunu isabetle ifade etti. Ancak programın devamında bu önemli tespitlerden tamamen uzaklaştı, “kötü yönetimler” ve “yanlışta ısrar” şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi ve sürekli bu yönde açıklamalar yaptı. Şu unutulmamalıdır: yirmi yıllık yönetimimde yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlar da olmuştur. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinin, mali yapılarında, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ organizasyonudur. Kulübümüzün bu kumpas sebebi ile uğradığı zararların sorumlusu FETÖ’nün bu etkisini azaltan, mazur gören ya da görmezden gelen her türlü açıklama sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’ne zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır.

ALİ KOÇ'UN UNUTTUĞU HUSUS

  • Ali Koç’a bir konuyu da hatırlatmak isterim; Ali Koç, 3 Temmuz’un şirket hisselerine etkisi hususunda açıklama yaparken, kumpas öncesinde kulübün sahip olduğu hisselerden yüzde 15’inin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamızın olduğunu unutmuş. Bu çalışmamızın sekteye uğramasının bugün tartışılan konunun ana nedeni olduğunu da bu yüzden kamuoyuna açıklamamıştır. Ki o süreçte Koç’un da yönetimde olduğunu hatırlatırım.

GERÇEK BORÇ 429 MİLYON AVRO

  • Öncelikle belirtmem gerekir ki mali uzmanlara göre bir işletmenin mali değerlendirilmesi sadece borçlar üzerinden yapılamaz. Aktiflerin yani varlıkların ve alacakların da mali değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gerekmekte. Koç sadece borçlar üzerinden bir değerlendirme yapmış ve bu yüzden mali yapıyı olduğundan daha olumsuz bir şekilde açıklamıştır. Mali uzmanlara göre Koç tarafından borçlar üzerinden yapılan açıklamada da borç durumunu olduğundan daha ağır gösteren bir yöntem izlenmiştir. Karaçam tarafından da Yüksek Divan Kurulu Toplantısında bir kere daha kamuoyuna açıklandığı gibi 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu’na üyelerimize sunduğumuz Faaliyet Raporunun 66’ncı sayfasında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Bağlı Ortaklıklarının konsolide edilmiş borcu; 2 milyar 559 milyon TL olarak gösterilmiştir. 31.12.2017 tarihindeki avro kuru karşılığı ile Fenerbahçe Spor Kulübünün konsolide edilmiş borçları toplamı 567 milyon avroya tekabül etmektedir. Mali uzmanlara göre konsolide bilançoda toplam borç olarak gösterilen borç, UFRS gereği resmi defterler üzerinde mali teknik açısından gösterilmesi lazım gelen kısa ve uzun vadeli tüm mali sorumlulukları ifade etmektedir. Ödenecek gerçek borcu görebilmek için bu borçtan, bütçe performansını etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek nitelikteki borçların düşürülmesi gereklidir. Mali uzmanların görüşüne uygun olarak konsolide bilançoda borç kalemleri içinde gözüken ve fakat bütçe performansı etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek borç kalemleri düşüldüğünde Kulübümüzün 31.12.2017 tarihi itibariyle gerçek borcu yani bütçe performansına etkili olan ödenmesi gereken borcu daha önceki beyanlarımda olduğu gibi 429 milyon avro. Şunu da ifade etmek isterim ki borcumuz 429 milyon avro olsa da yine de çoktur. Borcumuzun büyümesindeki, mali yapımızın negatif yönde gelişmesinin en önemli faktörünün FETÖ’nün kumpası olduğunu ifade etmekle birlikte, son iki yılda gelirlerimizin hızla azalırken döviz kurlarının da hızla yükselmiş olduğunu da görmemiz gereklidir. Döviz yükümlülüklerinin Türk Lirası gelirlerle finansmanında kur artışı sebebi ile meydana gelen açık da borçlanma miktarımızın son iki yıldaki artış sebepleri arasındadır. Bu durum UEFA tarafından da dahi kabul edilip, mali tablolarımız bu kabule göre değerlendirilirken Koç’un bu duruma değinmeksizin yapmış olduğu açıklama da gerçek durumun anlaşılması noktasında yeterli olamamıştır.

AÇIKLAMALAR KAOS ORTAMI OLUŞTURDU

  • Programda Ali Koç tarafından yapılan açıklamalar, son iki yılda maça gitmeyin, ürün almayın diye motivasyonu azaltılmış camiamızın, kulübümüze mali desteği konusunda kuvvetli bir şekilde kenetlenmesi ve bu konuda yeniden motivasyonu yönünde atılmış bir adım olarak görülebilir. Ancak sunulan abartılı rakamların ve olduğundan daha olumsuz şekilde gösterilen mali tablonun bir vadeden sonra camianın moral ve motivasyonunu bozacağı her şeyden de önemlisi kulübün itibarını zedeleyeceği endişesini taşımaktayım. Nitekim açıklama sonrasında medyada bir kaos ortamının oluştuğunu ve bundan da Fenerbahçe Spor Kulübünün zarar gördüğünü görmekteyim.

SİNA AFRA OLAYI VE BUNUN MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEN AÇIKLANMASI

  • Genel Kurulda Sina Afra ile alakalı açıklamalarda bulunurken Ali Koç, şahsımı yalancılıkla suçlamıştı. O gün bu açıklaması beni üzmüştü. Ancak gelinen noktada Sina Afra’nın Koç tarafından Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kuruluna üye olarak hem de 3 Temmuz akşamı atanması, kimin yalancı olduğunu herkese gösterdi ve üzüntümü bir nebze de olsun azalttı. Fenerbahçe’ye ve şahıslarımıza yapılan FETÖ kumpasını meşrulaştıran sosyal medya paylaşımlarının, Koç tarafından ‘milliyetçi duygular’ ile söylenmiş masumane sözler olarak değerlendirilmesi ve savunulması benim için ayrı bir üzüntü sebebi oldu. Bu konun değerlendirmesini de Fenerbahçelilere bırakıyoruz."