Leşker-i Tayyibe Örgütü

ABDULKADİR AKSÖZ MECRA 2 DAKİKADA OKUNUR

Güney Asya’nın düşman kardeşleri Hindistan ve Pakistan arasında önemli sorunlardan bir tanesi de bölgedeki tansiyonun zaman zaman yükselmesine ve karşılıklı çatışmalara sebebiyet veren yerel örgütlerdir. Bunlardan biri de Leşker-i Tayyibe örgütüdür. Saf, temiz ordu anlamına gelen Leşker-i Tayyibe 1987 yılında kuruldu. Hedefleri arasında; cihadın Allah'ın emrettiği üzre yapılması, gerçek dinin vaaz edilmesi ve İslami kideler üzerinde yeni bir neslin eğitilmesi yer almaktadır.

Hindistan ile temel çatışma kaynağı olan Keşmir'i kurtarmayı ve gerekli olan her türlü yolu kullanarak Pakistan ile birleştirmeyi amaçlamaktadır. Ehl-i Hadis ekolüne bağlı Lahor’daki Mühendislik Fakültesi’nde ders veren Hafız Sid, Zafer İkbal ve İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi’nde hocalık yapan Abdullah Azzam örgütün kurucuları olarak biliniyor.

Hafız Sid, Leşker-i Tayyibe’nin asıl kurucusu ve önderidir. 1980’li yıllarda Suudi Arabistan’a gidip eğitim alan Sid, Vehhâbîlik'in etkisi altında kaldı. Ateşli konuşmalarıyla çevresini genişleten Sid kısa sürede karizmatik bir hatibe dönüştü. Afganistan cihadında Sovyetlere karşı mücadele eden Leşker-i Tayyibe daha sonra Keşmir meselesine eğildi.

Leşker-i Tayyibe Örgütü destekçileri.

Öte yandan Pakistan İstihbarat Servisi’nin örgütün kuruluşunda ve gelişiminde büyük rol oynadığı iddia ediliyor. 1947’den beri Keşmir’i topraklarına katmaya çalışan Pakistan, Keşmirli Müslümanların bağımsızlık fikrine karşı çıkıyor. Bu bakımdan bağımsızlık yanlısı yerel hareketlere karşı olabilecek girişimlere destek verdiği varsayılıyor.

Bir krizin anatomisi: Keşmir sorunu
Mecra

Bunlardan biri de Leşker-i Tayyibe’ydi. Örgüt; Hint alt kıtasının tamamında İslami hilafetin kurulmasını hedefliyor. Bu ideolojide örnek alınan model ise alt kıtanın büyük bölümünü yöneten Babür İmparatorluğu’ydu. Leşker-i Tayyibe, Pakistan ve Güney Asya’nın İngiliz ve Batı etkisinde kalmasına sürekli karşı çıkıyor. Örneğin Pakistan’daki en popüler spor dalı kriketi sömürge döneminin mirası olduğu gerekçesiyle reddetmektedir.

Örgütün hedefinde tüm Hint alt kırasında İslam Devleti kurmak var.

Leşker-i Tayyibe Pakistan’ın en zengin eyaleti Pencap’ta kurduğu sağlam kökleri nedeniyle diğer yerel gruplara nazaran daha güçlü ve popüler bir konumdadır. Örgütün Lahor yakınlarındaki Müridke şehrinde yüz dönümlük merkez kampüsünde binlerce öğrenciye hizmet veren okul, cami ve yurt ile bir kumaş fabrikası ve bir demir dökümhanesi yer alıyor.

Keşmir'in kutsal merkezi: Hazratbal
Mecra

Lahor yakınlarındaki Müridke şehrindeki örgütün merkez eğitim kampüsü.

Örgüt 1980’lerin sonlarından bu yana, Hindistan kontrolündeki Cammu-Keşmir’de yaşanan isyan ve şiddet olaylarıyla yakından ilgileniyor. Hindistan tarafından 2001 yılında Delhi’deki parlamento binasına yapılan saldırıdan ve 2003 ve 2006 yıllarında Mumbai’de yaşanan terör olaylarından sorumlu kabul ediliyor. Ancak Leşker-i Tayyibe herhangi bir sorumluluk üstlenmemiştir.

2001 yılında Delhi’deki parlamento binası hedef alındı.

2001 yılındaki Hindistan parlamentosu saldırısının akabinde gelen uluslararası baskılar sonucunda Pakistan’da resmi olarak yasaklanan örgüt daha sonra Dava Cemaati adı altında yeniden faaliyetlerine başladı. İnsani yardım amacıyla yeniden şekillendirilen örgüt, 2008’deki Mumbai saldırılarının ardından Pakistan hükümetince yasaklandı ve lideri Hafız Sid ev hapsine alındı. Birçok Leşker-i Tayyibe mensubu tutuklanırken Hindistan’ın Sid ve arkadaşlarının yargılanmak üzere Hindistan’a iade edilmesi yönündeki talebi reddedildi.

166 kişinin yaşamını yitirdiği Mumbai saldırıları.

Hindistan ve Pakistan’ı savaşın eşiğine getiren 2008 Mumbai Terör Olayları, Leşker-i Tayyibe’nin uluslararası kamuoyunca terör örgütü listesine alınmasıyla sonuçlandı. O dönemde Hindistan hükümeti Pakistan istihbarat yetkililerinin Leşker-i Tayyibe’ye finans, ekipman ve eğitim verdiğini iddia etti. Pakistan iddiaları reddederken ordusunu seferber ederek olası bir savaşa hazır olduğunu gösterdi. İki ülke arasındaki savaş çanları son anda susturulurken Leşker-i Tayyibe’nin akıbeti soğumaya bırakıldı.

2017 yılında Pakistan polisi eşliğinde mahkeme salonuna gelen Hafız Sid.

Günümüzde faaliyetlerini devam ettiren Leşker-i Tayyibe, Pakistan siyasi arenasına Milli Müslüman Birliği adı altında katılmış ancak 2018’de yapılan seçimlerde herhangi bir varlık gösterememiştir. Grup, özellikle ABD'nin Pakistan ile askeri işbirliği, Hindistan ile yaşanan su sınır problemleri ve NATO ile ilişkiler gibi pek çok konuda Pakistan iç siyasetini protesto etmek için aktif olarak çalışmalar yürütüyor.

Örgütün pek çok ülkede -batı ülkeleri de dahil olmak üzere- takipçileri bulunuyor. Hafız Sid, Keşmirlileri Pakistan İslam Cumhuriyeti altında birleşmek için Hindistan’a karşı cihat etmeye çağırıyor ve Keşmir’in bağımsızlık düşüncesine şiddetle karşı çıkıyor. Ehl-i Hadis ekolüne bağlı Leşker-i Tayyibe’nin halihazırda 200 ila 250 bin aktif üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Keşmir'in Müslümanlaşması
Mecra

Uluslararası İlişkiler ve Tarih eğitimi aldı. Hali hazırda Hint Alt Kıtası üzerine araştırmalarını ve bölgeye seyahatlerini sürdürüyor, Urduca ve Hintçe biliyor.