Batılı Enteloid'in kalp şafağı

 2001 yılında İkiz Kuleler’i yıkan  ABD’li güç “Dijital Kafes zamanları geliyor” mesajını verdi.
2001 yılında İkiz Kuleler’i yıkan ABD’li güç “Dijital Kafes zamanları geliyor” mesajını verdi.

Batı gerçek aydınların susturulduğu, cesaretsizleştirildiği ve önemsizleştirildiği zamanları yaşıyor. Hakikati aramayan, gelip geçici olan bilgilere tapar hale getirildiklerini yeni yeni fark ediyorlar. Faustvari yaşam gurusu, kifayetsiz muhterisliği tavan yapmış, bir Kemalist derecesinde İslamofob olan Batılı Enteloid, ortalığı kasıp kavuruyor.

The Enteleoid bir dünya figürüdür. Küresel aklın fikir işçisidir. Her ülkede bulunur. On dokuzuncu yüzyılda Batı’da imal edildi. Yirminci yüzyılda en parlak devrini yaşadı ve şu anda miadı dolmak üzere.

The Enteleoid bir dünya figürüdür. Küresel aklın fikir işçisidir. Her ülkede bulunur. On dokuzuncu yüzyılda Batı’da imal edildi. Yirminci yüzyılda en parlak devrini yaşadı ve şu anda miadı dolmak üzere.

Yakında son kez bir huruç harekâtına zorlanacak ve ardından çöpü boylayacak. Belirli bir ideolojisi yoktur. Her görüşün, grubun içersinde bulunur ve bulunduğu yerin normlarıyla konuşur. Muhafazakâr, pagan, solcu, liberal, milliyetçi, nasyonal sosyalist vb. olabilir. Birbirlerine karşı gibi görünmeleri yüzeysel bir makyajdır. Üst aklın hizmetinde tek beden hâlinde hazıroldadır. The Enteloid tanımı gereği sahip olduğu diploma, meslek ve makama rağmen ağır cahildir. Aldığı eğitim bu mertebeye erişmesinde yardımcı bir işlev görmüştür. The Enteloid’in basireti bağlı, feraseti kesat ve ahlâkı firelidir.

La dolce vita

The Enteloid’in Batı’da ikinci yükselişi seksen başlarında klasik fordizmin çöktüğü zamanlarda başladı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla da şahlandı ve bu ivmelenme yavaşlamakla birlikte hâlâ devam ediyor. Altmışlar ve yetmişler Batı’nın la dolce vita zamanlarıdır. Soğuk savaşın mahmurluğuyla özellikle solliberal düşünceli aydınlar, sanatçılar The Enteloid’in başat rol oynamasına fırsat tanımadı. Onu ikincil bir işleve mahkûm etti. Ettiğini sandı daha doğrusu. Batı’da o sıralarda daha önce görülmemiş bir refah düzeyi ve bunun yarattığı optimizm hâkimdi. Dünya her gün daha iyi bir yer olmaya gidiyordu. Batı uygarlığı bunu sağlamaya yeterliydi ve yegâne kurtuluş reçetesiydi.

Berlin Duvarı

Soğuk savaşı bitiren duvarın yıkılması Batılı aydın kesimde ciddi bir sarsıntı yarattı. The Enteloid’i baskılayan organik yapı ciddi hasar görmüştü. Çöken paradigmayı yenileyecek, olmazsa yenisini türetecek akıl ve basiretin mevcut olmadığı hemen ortaya çıkmıştı; ama öyle değilmiş gibi davranıldı.

Soğuk savaşı bitiren duvarın yıkılması Batılı aydın kesimde ciddi bir sarsıntı yarattı.
Soğuk savaşı bitiren duvarın yıkılması Batılı aydın kesimde ciddi bir sarsıntı yarattı.

Seksenlerde milleti nötron bombası korkusuyla uyutarak neo-liberalizmi monte ettiler. Sol hareketin bu montajın içinde yer alması samimi solcuları şoke etmişti. Emperyalizm ve küresel finans ağalarına karşı solun esamesi bile okunmuyordu. Weber’in bahsini ettiği Demir Kafes gözle görünür olmaya başlamıştı. Doksanlarda yeni bir korku tedavüle girdi. İslamofobi. Biz göçmenler bunu yanlış bilgilenme sonucu oluşan ve hızla telafi edilecek bir hata gibi değerlendirdik. Oysa bu daha başlangıçtı.

İkiz Kuleler

  • 2001 yılında İkiz Kuleler’i yıkan ABD’li güç hem “Dijital Kafes zamanları geliyor” mesajını verdi, hem de yıkımın faturasını Müslümanlara çıkartma mendeburluğunu sergiledi. O zamandan bu yana hunharca katledilen ve göçe zorlanan milyonlarca Müslümanın kanı ve ahı bulaştı eline.

Bu olaydan sonra The Enteloid hızlı bir yükselişe geçti. Zaman içinde vicdanlı, akıl selim sahibi Batılı aydınlar sistematik bir şekilde kenara park edildi, tehdit edildi, önemsizleştirildi ve merkez medyada görünmeleri zorlaştırıldı. Artık ortalıkta at oynatan The Enteloidlerdi. Buna denge olsun diye kontenjandan sistem eleştirisi yapmaya tayin edilmiş Chomsky benzeri popüler zat-ı muhteremler de mevcuttu hâliyle.

Faustvari düzen

Batı gerçek aydınların susturulduğu, cesaretsizleştirildiği ve önemsizleştirildiği zamanları yaşıyor.

Faustvari yaşam gurusu, kifayetsiz muhterisliği tavan yapmış, bir Kemalist derecesinde İslamofob olan Batılı Enteloid, ortalığı kasıp kavuruyor.
Faustvari yaşam gurusu, kifayetsiz muhterisliği tavan yapmış, bir Kemalist derecesinde İslamofob olan Batılı Enteloid, ortalığı kasıp kavuruyor.

Hakikati aramayan, gelip geçici olan bilgilere tapar hâle getirildiklerini yeni yeni fark ediyorlar. Faustvari yaşam gurusu, kifayetsiz muhterisliği tavan yapmış, bir Kemalist derecesinde İslamofob olan Batılı Enteloid, ortalığı kasıp kavuruyor. Avrupa’da partiler artık lider çıkartamıyor. Ortamda atanmış memur görünümlü siyasiler kol geziyor. Kapitalist sistem çökerken yerini faşizm dolduruyor. Aşırı sağın lider çıkarmaya talip ve muktedir gibi görünmesi de bu sürecin sonucu. Dijital Kafes yapımcılarıyla eski emperyal düzen tarafları bir uzlaşıyor, bir çekişiyor. Bunların aralarında kalan Batı ahalisi giderek umudunu yitiriyor. Bu durum onu farklı çözümler aramaya sevk ediyor.

İptal

Batı’da Dr. Faust’un Mefistoyla yaptığı kontratın iptalini isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İçlerinde kurtuluşu hakikate ulaşmakta bulanlar da var. Bunu bilen muktedirler İslam nefretini artıracak bin bir yönteme başvuruyor. Algı yamultuyor ve kafa karışıklığı oluşturup zaman kazanmaya çabalıyor. Irkçılık, göçmen karşıtlığı ve İslam nefreti azdırılarak esas hedef gizleniyor, ama artık bu da yeterli gelmiyor. Karşı çıkanların sayısı her gün artıyor.

  • Demir Kafes’ten Dijital Kafes’e girişi kolaylaştırmak için asılsız umut verecek olan bir kurtuluş reçetesi her an tedavüle sokulabilir. Melunların tezgâhı boş durmaz. Yakın gelecekte yeniden Akdeniz’de boğulan bebeklerin haberini almaya başlayabiliriz.

Kalp şafağı

Doğulu benzerleriyle dirsek temasında olan Batılı Enteloid kitlelerin bir Kalp Şafağı yaşamasını engellemeye memur edilmiş durumda. Esas yürek yerine sahte değerleri yüceltiyor. Bin bir fırıldak çeviriyor. Efendisi şimdilik memnun, ama onların yerine The Enteloid 2.0’ı sürüme soktu bile.

Yakında eski model tümüyle tedavülden kalkacak. Şu anda yegâne kurtuluşu engellemek için çabalayan bu aparatçık çöpü boylamak üzere olduğunu bilmenin stresini, depresyonunu yaşadığı için hınç ve nefret geğiriyor. Bu arada Kalplerin Şafağı herkese seslenmeye devam ediyor.