Kavramlar kelimeler ve acaip hakikatler:Elit

Elit seçkin demektir ve seçkin bir nevi seçilmiş olandır.
Elit seçkin demektir ve seçkin bir nevi seçilmiş olandır.

Her düşkün kendine özellik vehmeder. Tarihte hiçbir bilgenin ben bilgeyim, hiçbir âlimin ben âlimim dediği görülmemiştir. Ama elit ben elitim diye bağırır durur. Haklıdır da, çünkü elittir. Elit kendini icad eden yegâne türdür.

Dünyalılar, yeni bir kavram ya da kelime ya da isim ortaya koyacakları zaman bir takım yöntemler kullanırlar.

Bunlardan bir tanesi de o kavramın anlamını meydana getiren kelimelerin ilk harflerini yan yana yazmaktır. Misal ‘compack disk’-ten CD, ‘deoksiribo nükleit asit’-ten DNA, gibi. Elit de bu kavramlardan birisi olsaydı şüpheye yer yoktur ki ‘exixstance location it than’ ifadesinden mülhem oluşacaktı. Ancak maalesef öyle olmamıştır. Bu sefer dünyalılar farklı bir yöntem kullanarak bu kelimenin icadında muvaffak ve muzaffer olmuşlardır. O yöntem bir varolma ve icad mücadelesidir. Her mücadele gibi kanlıdır. Her kanlı olan gibi vahşet içerir. Her vahşet içeren gibi güneşin batıdan doğmasıyla alakalıdır. Nitekim güneş doğudan doğar ama çıktığı kabı beğenmeyen az gelişmişler sürekli olarak bir şeyler vehmettikleri batıdan gözlerini alamaz. Oysa çocuklar bile bilir ki doğuşu batıdan beklerseniz sadece kıyamete şahit olursunuz.

Elit; sözlük anlamına göre seçkinler demektir. Çoğul bir kelimedir. Ama azınlığa işaret eder. Herkes elit olamaz zira.

Çıktığı kabı beğenmemek aslında çınardan kürdan yapanın en tabii tepkisidir. Çınar ona büyük gelir, dallarında sallanacağına, gölgesinde dinleneceğine onu sırtında yük hisseder. Ona öyle öğütlenmiştir çünkü. Çınar senin neyine, zaten devrildi denmiştir, az gelişmiş de çınara bakıp heybeti göreceğine, demiştir ki; devrilmişliğin altında kalacağıma bir kürdan yapıp dişlerimi karıştırırım. Oysa kürdan kendisi olmuştur, gözünü alamadığı batının dişlerini karıştırmakla mükellef kılınmıştır. Bunu sorun etmek bir yana, bununla övünç duymuştur. Bu övünçle ben özelim demiştir.

Her düşkün kendine özellik vehmeder. Tarihte hiçbir bilgenin ben bilgeyim, hiçbir âlimin ben âlimim dediği görülmemiştir. Ama elit ben elitim diye bağırır durur. Haklıdır da, çünkü elittir. Elit kendini icad eden yegâne türdür.

Elit; sözlük anlamına göre seçkinler demektir. Çoğul bir kelimedir. Ama azınlığa işaret eder. Herkes elit olamaz zira. Elit olmanın bir takım şartları vardır. Elitlik müessesesi bu şartların tahakkuku haline müessirlik kesbedecek bir hal içredir. Son cümle elit bir cümledir misal.

  • Elitlik, bir mertebedir. Bir nebze coğrafi, bir nebze maddi, bir nebze kültürel, bir nebze de karakterî’dir. Yanisi, bir nebze coğrafyaya, bir nebze maddiyata, azıcık kültüre çokça ise karaktere bağlı olarak cereyan eder.

Elit seçkin demektir ve seçkin bir nevi seçilmiş olandır. Seçilmiş olan, birilerinin seçtiği olabileceği gibi yetenekleri, özellikleri ya da buna benzer vesileler ile seçilmemiş olanlardan ayrılandır. Elit ise böylesi bir kavramlar ve anlamlar aleminde bir takım özelliklere gerek duymadan kendi kendine seçilmiş olandır. Elit o kadar seçkindir ki kendisini başkasının seçmesine gerek yoktur, kendi kendisini seçer, seçkinleşir, seçilmiş olur. Elit çok muhteşem bir şeydir.

Halk yığındır ve kütledir. Bu itibarla elit azınlıktır ve kütleden ayrılır. Bu ayrılış tabii bir ayrılıştır, bir tercihtir. Elit, elit olmakla kütleden ayrılmıştır, bu ayrılmışlık için gerekçeleri ise sahihtir. Elit sahihtir. Sahih gerekçelerin ilki elitin akıllı oluşudur. Elit o kadar akıllıdır ki, akla ihtiyacı yoktur. Aşmıştır elit.

Elit o kadar seçkindir ki kendisini başkasının seçmesine gerek yoktur, kendi kendisini seçer, seçkinleşir, seçilmiş olur.
Elit o kadar seçkindir ki kendisini başkasının seçmesine gerek yoktur, kendi kendisini seçer, seçkinleşir, seçilmiş olur.

İkincisini bilmesi oluşturur. Elit bilir. Elit her şeyi bilir. Elit bilgedir. Bilgi elitin tahakkümü altında var olan bir minik yığıntıdır sadece. Elitin bir nevi kölesidir. İstediği gibi biçip ektiğidir. Eğip büktüğüdür. Elit, son bilgi bükücüdür.

Elit olan elitler genellikle birlikte yaşarlar, toplu halde davranışlar sergilerler. Bağımsız olarak hareket ederken bile kendileri gibi olanlardan belli bir uzaklaşma mesafeleri vardır ve onu aşmazlar. Konuşmayı, demeç vermeyi, yazıklanmayı, şikâyet etmeyi, mızmızlanmayı, kötülemeyi, ‘gidecem buralardan’ demeyi, ‘bu ülkede yaşanmaz oldu’ demeyi, ‘ay şekerim’ demeyi çok severler. Bir elitin en belirgin ikinci tavrı küçümsemedir.

Küçümseme, hal ile insanın kendisini devleştirmesi kabilindendir. Devleşenin karşısında herkes normal olarak küçük kalır.

Öte yandan devleşmenin bir takım zorlukları da mevcuttur. Misal devleşen otobüse ya da minibüse binerken kafasını kapı üst pervazına çarpabilir. Elbette elit minibüse ya da otobüse binmez. Ama bir vesile ile binmesi gerekse ve binse kafasını çatadanak vurur, bu inandığı doğanın kendisine attığı bir tokattır ama elit bunu inandığı doğanın kendisine attığı tokat olmaklığa yormaz. Çünkü doğa elitin yanındadır.

Elitin en belirgin yedinci tavrı küçümsemedir. Elitin kayda geçmiş seksen yedi adet belirgin tavrı vardır. Bunların ilk seksen iki adedi küçümsemedir.

Doğa, evren vardır. Karma vardır. Bunlar hep elitin yanındadır. Bir elitin en belirgin üçüncü tavrı küçümsemedir. Elit, küçümsemeden yaşayamaz. Elitin soluk borusu yoktur, küçümseme dağarcığı vardır. Elit halk gibi ağzından burnundan soluk borusu vesilesiyle nefes almaz bu yüzden. Küçümseme dağarcığı vesilesiyle nefes alır. Tarihte üç gün küçümseyecek bir şey bulamadığı için nefessiz kalıp ölen elitler olmuştur. Elitler olur, olmuş olana elit denir.

Elitin en belirgin dördüncü tavrı küçümsemedir. Elitin fiziksel özellikleri baskındır. Kısaları bile uzun boylu, çirkinleri bile güzel, aptalları bile akıllı, zayıfları bile güçlü, şişmanları bile ince, yabancı dil bilmeyenleri bile yabancı, yabancı olanları bile yerli (yersen), yerli olanları bile yurtsuz, tatlı olanları bile tatsız, dertli olanları bile dertsizdir. Elitler dünya tarihini çok iyi bilirler, misal dünya döndüğü için yuvarlaktır, bunu bilirler. Edebiyattan çok anlarlar, misal roman burjuva sanatıdır, bunu bilirler. Spor onlardan sorulur, misal tenis raketle oynanır, bunu bilirler. Müzik onlar için vardır, misal piyano tuşlu bir çalgıdır, bunu bilirler.

Elitin en belirgin yedinci tavrı küçümsemedir. Elitin kayda geçmiş seksen yedi adet belirgin tavrı vardır. Bunların ilk seksen iki adedi küçümsemedir. Elit sonraki beş belirgin tavrının ne olduğunu unutmuştur. Elit unutmaz. Bu, kütlenin kendilerini çekemezliği nedeniyle uydurduğu bir şeydir. Elit çekilemezdir. Evet elit çekilmezdir.