Albüm: Louis Kahn

Albüm: Louis Kahn

📍 Louis Kahn

Pojeler:
1- Bangladeş Ulusal Parlamentosu
2 - Fort Wayne Gösteri Sanatları Tiyatrosu
3 - Yale İngiliz Sanat Merkezi
4 - Fort Wayne Gösteri Sanatları Tiyatrosu
5 -Yale İngiliz Sanat Merkezi
6 - Bangladeş Ulusal Parlamentosu
7 - Fort Wayne Gösteri Sanatları Tiyatrosu
8 - Yale İngiliz Sanat Merkezi
9 - Bangladeş Ulusal Parlamentosu
10- Fort Wayne Gösteri Sanatları Tiyatrosu

📸 Cemal Emden, @cemalemden