Cephe tasarımına çözümcül yaklaşım: M artı D Mimarlık

Cephe tasarımına çözümcül yaklaşım: M artı D Mimarlık

Cephesi dar yapıların güneş ışığından mahrum kalması ciddi bir sorun... M artı D Mimarlık, dar bir cadde üzerinde hayata geçirdiği cephe tasarımıyla bu soruna bir çözüm önerdi.

6 metre ile sınırlı İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası yapısının kuzey cephesi, kullanıcıların cadde ile etkileşime girmesini sağlayan tek yüzey. Cephe, kullanıcıların mesleği ile topografya arasındaki ilişkiyi yansıtan bir rölyef olarak tasarlandı.

Rölyef cephenin geometrik özelliği ise farklı ışık kırılmalarından dolayı iç mekanlara sürekli ışığın alınmasına yardımcı olmak ve dinamik bir etki sağlamak.

@martidmimarlik