Filistinli genç müzisyenler için tasarlanan ulusal konservatuvar

Filistinli genç müzisyenler için tasarlanan ulusal konservatuvar

14 Eylül 2012 tarihinde açılan Ulusal Konservatuar Beytüllahim Şubesi, Filistinli genç müzisyenler için yeni bir kültürel değişim platformu oluşturuyor.


Ulusal konservatuvar, mimarlık ofisi AAU Anastas tarafından yerel mimari kültürlerden ve geleneksel Filistin evlerinin tipolojilerinden esinlenerek tasarlanıyor. Projenin amacı, kaybolmaya yüz tutan geleneksel Filistin evlerini sorguluyor ve Filistinlilerin çağdaş yaşam tarzını göz önünde bulundururken, tarihi süreçleri de yeniden ele alıyor.


Projenin kilit unsurlarından biri olan merkezi veranda, kentsel bir avlu görevi görüyor. Binanın kütlesi, tek bir şeffaf taşa odaklanıyor. Doğal havalandırma ve gün ışığını mekanlara taşımak,
ziyaretçileri projenin ana kentsel gözenekliliği olan kültürel hosh'a davet ediyor. Bu kentsel alan, farklı işlevler arasında bir bağlantı görevi görüyor ve öğrencilerin, ziyaretçilerin bir süre burada vakit geçirmeleri sağlıyor.


Cephe taşları, taşların farklı renk tonlarını ve dokularını vurgulayacak şekilde, tek bir parçadan duvar oluşturacak şekilde makineyle kesiliyor. Dış ve iç mekanlarda cephelerde, zeminlerde, duvarlarda kullanılan beyaz yerel Sour Ma'in taşı, farklı kullanımlara uyum sağlayan dokuları, yüzeyleri ve inşaat detaylarını keşfetme fırsatı veriyor.


Eski Filistin şehirlerinin geleneksel mimarisinin kelime dağarcığında bulunan geleneksel "mousharabiyeh" imgesinde, kabuk, binaya güçlü bir kimlik kazandırıyor ve kinetik bir hava veriyor. Tüm yapının mobilyaları da yerel zanaatkârlarla yapılan ortak deneylerle geliştiriliyor.


Kış bahçesinin uzatılmış avlusu kamuya açık bir yaya yolu oluşturuyor ve cadde, dükkanlar ve halka açık bir meydan ile sınırlanıyor.


@aauanastas
@architecturalphotographer