Gerçeküstücülük akımı: Sürrealizm

Gerçeküstücülük akımı: Sürrealizm

Sürrealizm, bir diğer adıyla Gerçeküstücülük; Dadaizm'in etkisiyle Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır.

İnsanı ve toplumu temeline alan bu akım; akılcılığa karşı çıkar, bilinçaltını ve kendi oluşturduğu gerçekliği savunur.

Sanatın her alanında kendisini gösteren Sürrealizm akımı, edebiyatı da önemli ölçüde etkilemiştir.

Peki siz Sürrealizm akımı hakkında ne düşünüyorsunuz?