Havuçlardan yapılan kent silüetleri!

Havuçlardan yapılan kent silüetleri!

Sayısız havuç ile neler yapılabilir? Mesela havuçtan kentler!


@fatiheksi.ai, yapay zeka yardımıyla havuçları kullanarak kent silüetleri oluşturuyor.

What can be done with countless carrots? For example, cities made out of carrots!


@fatiheksi.ai is creating city silhouettes using carrots with the help of artificial intelligence.