İmparatorluk uslübu haline gelen akım: Neoklasizm

İmparatorluk uslübu haline gelen akım: Neoklasizm

Neoklasisizm, Aydınlanma Çağı ve Fransız Devrimi ile yakın bir ilişki içerisindeydi. Antik Yunan ve Roma arkeolojik kazıları, bu dönemlere olan hayranlığı artırdı ve daha yakından incelenmesini sağladı.

Fransız Devrimcileri bu dönemde kendilerini yeniden doğmuş Yunanlılar ve Romalılar olarak düşündü ve sanatı güçlü bir propaganda aracı olarak kullandı. Akım, Napolyon'un iktidarı ele geçirmesiyle imparatorluk üslubu haline geldi.

Dönemin günümüze ulaşmış eserlerine bakıldığında akımın etkileri resim ve heykelden çok mimaride görülüyor. Simetri, cephede üçgen alınlıklar ve sütunlar, bu dönem yapılarında tekrardan önem kazanıyor.

Bu dönemde sanat, sadece eski üslupları yeniden canlandırmakla kalmıyor aynı zamanda değerlerine sahip çıkan bir toplum yetiştiriyor.