Su ve Mimari

Su ve Mimari

Bir tasarım elemanı olarak su, mimari ile de çoğu zaman iç içe...

Suyun tasarımlarda hangi amaçlarla, ne şekilde kullanıldığı ise her projeye göre değişiklik gösteriyor.

Suyun durgun veya dalgalı olmasına göre cephe kompozisyonundaki değişiklikleri okuyabildiğimiz 'mimari yapılar ve suya yansımaları'na gelin birlikte bakalım...