Yalılar 03: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

Yalılar 03: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

Anadolu Hisarı'nda bulunan yalı 1697 yılında Amcazade Hüseyin Paşa tarafından yaptırılıyor. Hekimbaşı Salih Efendi yalıyı aldıktan sonra yalıyı genişleterek kuzey kısmı selamlık, güney kısmı da harem konumuna getiriyor. Yalının günümüze kadar ulaşan aşı boyalı harem kısmı yanyana 3 ayrı bölümden meydana geliyor. Bu bölümlerden biri üç, biri iki, diğeri de tek kattan oluşuyor. Yalıda birbiri ile uyumsuz dikdörtgen pencereler bulunuyor.
Üç katlı yapının orta katı, ahşap direklerle desteklenen balkon aracılığıyla denize açılıyor. Bu bölümün plan düzeninde, ortada bir sofa, etrafında da küçük yüklükler buluyor. Yalının en üst kayı sofaya açılan yatak odalarına ayrılıyor.
Mutfak ve hamam bölümleri orijinal yapısını muhafaza ederken, diğer kısımlar yapılan tadilatlar dolayısıyla orijinalliğini yitiriyor. Güney tarafta yer alan kayıkhane kömürlük olarak kullanılıyor. Yalının ön cephesinde görülen çürümeden dolayı 1978 yılında yenileme yapılıyor, 1980'li yıllarda ise denize kayma olduğu fark edilen yalının ön cephesine boydan boya, dokuz adet ayağın üzerine oturtulmuş bir rıhtım yapılıyor.
Binbirgece dizisi ve İstanbul Kırmızısı filmine ev sahipliği yapan yalı, 2017 yılında aldığı gemi darbesi ile büyük hasar alıyor, günümüzde halen yenileme çalışmaları sürdürülüyor.