Yalılar 17: Komodor Remzi Yalısı

Yalılar 17: Komodor Remzi Yalısı

Yalılar 17: Komodor Remzi Yalısı


Komodor Remzi Yalısı, Beykoz Anadoluhisarı sahilinde, kalenin yanında konumlanıyor. 1917 yılında Komodor Remzi Bey tarafından inşa ettirilen yalı, Osmanlı yalı mimarisinin belirli oranlarına aykırı olarak, nispeten küçük bir arsada dört katlı olarak yapılıyor.


Yalı, Balkan, Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz savaşlarına katılmış olan Mümtaz Aktay Paşa tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında satın alınıyor. Mümtaz Paşa ailesinden, 1972 yılında, Erdal İnönü tarafından devralınan yalıda, ünlü ressam Feyhaman Duran kiracı olarak yaşıyor. Edal İnönü, yalıyı satın aldıktan sonra binayı yeniden kagir olarak inşa ettiriyor ve yenileme sırasında bina betonarme yapılıyor. Sadece dış cephe oranları ve kaplamaları eski rölevelere sadık kalınarak yeniden düzenleniyor.


Neoklasik mimari üslubuna sahip olan yalı, dönemin birçok yalılarında görülen bu tarzı yansıtıyor. Yalıların ilk inşa edildikleri dönemde, giriş katları daima taş veya kagir olarak yapılıyor ve ahşap karkas sistem bu kagir katın üzerine inşa ediliyordu.