Etimoloji: Hatıra

Etimoloji: Hatıra

Hatır, Arapça'da bellek demek

Hatıra da zihinde kalan iz, hafızada yaşamaya devam eden şey anlamlarına gelir