Kemal Sayar'a göre olgunluğun şartları

Kemal Sayar'a göre olgunluğun şartları

Kemal Sayar, tekâmül yolculuğunun kalbine vefayı yerleştirir; ahde vefa, insana vefa, kendi özüne vefa