Oldukça kısa bir tarihçe

Oldukça kısa bir tarihçe

İnsanın varoluşundan bu yana zamanla bir problemi olduğu aşikâr. Zamana direnmek, onunla devam etmek üzerine kafa yorar ve arar.

İşte tam bu noktada: geçmişi geçmişte bırakıp, zamana bırakır. Bir yerlerde ellerinde kalem zamanımızda klavyeyle hızla not alan tarihçiden habersiz.

Ayşenur Özdemir, Cins için çizdi.