Ömrün akıp gidişine engel olunabilir mi?

Ömrün akıp gidişine engel olunabilir mi?

"Şimdi kırk beşime günler kaldı. İmkân olsa kaymakta olan bir aracın önüne taş koyar gibi ömrümün su gibi akmasına mâni olurdum. Heyhat! Ne mümkün?"

✍: Mustafa Başpınar