Şems-i Tebrizî'ye göre güzel şeyler nasıl olur?

Şems-i Tebrizî'ye göre güzel şeyler nasıl olur?

Şems-i Tebrizî diyor ki:
Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor?
O vakit güzel bir şey söyle . Dilin mi dönmüyor?
Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun
Çünkü her insan ölecek yaşta. Geç kalmayasın!