183 yılın ardından Tanzimat Fermanı’nı yeniden düşünmek

183 yılın ardından Tanzimat Fermanı’nı yeniden düşünmek

📌Gülhane Hatt-ı Hümâyunu bir diğer adıyla Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da ilân edildi.